คณะจัดงานกินเลี้ยงรุ่น 414

คณะกรรมการ ทภ.๑ ที่จัดงานกินเลี้ยงรุ่น ทบ.๔/๑๔ ปี ๒๕๕๑ ณ จ.พระนรคศรีอยุธยา ใน ๖ ธ.ค.๕๑ โดยเก็บเงินค่าดำเนินงานในครั้งนี้ เจ้าภาพ ทภ.๑ ครอบครัวละ ๒,๐๐๐  บาท  ส่วนต่าง ทภ. (๒,๓,๔) ครอบครัวละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมที่พัก ๑ คืนติดต่อคือ พ.ท.ถวิล  สรสนิธ  เป็นเหรัญญิก บ้านเลขที่ ๗๒ /๓๑๖ ต.หนองปลาไหล อ.เมือง สระบุรี ๑๘๐๐๐ โทร ๐๓๖-๓๐๓๒๖๘,   ๐๘๑-๕๕๗-๘๖๒๑       พ.ท.บุญเรือง   แพทอง    เลขานุการ   กองวิทยาศาสตร์วิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นรคนายก ๒๖๐๐๑   โทร ๐๓๖-๓๑๒๐๘๔,   ๐๘๑-๙๔๖-๖๗๔๔

จ.ส.อ.ทรงเกียรติ  กิติราช   ประชาสัมพันธ์  บ้าน ๑๔๐/๒  หมู่ ๑ ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี  ๑๘๐๐๐ โทร ๐๓๖-๒๒๕-๐๘๒   ๐๘๑-๙๔๗-๖๔๖๙

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: